RAZPISI

KREPITEV TRŽENJA BLAGOVNIH ZNAMK NA KITAJSKEM TRGU

(Brand strengthening in China market)

Finančna podpora:

Projekt je bil izbran v sklopu Javnega razpisa «Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini«

Višina sofinanciranja: 99.000,00 €

Opis in cilji projekta:

  • krepitev razpoznavnosti družbe HYB na kitajskem trgu kot evropske družbe, ki razvija, proizvaja in trži inovativne izdelke na področju (ne)invazivnega merjenja krvnega tlaka (blagovna znamka hybymed®) in medicinske senzorike (blagovna znamka hybysens®).
  • pridobitev štirih novih kupcev
  • povišanje prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2022 na 2,8 mio EUR

Obdobje izvajanja projekta:

28.9.2020 – 27.9.2021

Hyb d.o.o

Levičnikova cesta 34

8310 Šentjernej

Slovenia

+386 7 3934 800

+386 7 3934 849

info@hyb.si

www.hyb.si

©2021 - Hyb d.o.o