VARSTVO OKOLJA

Odgovornost do naravnega okolja je sestavni del poslovnega vodenja in organizacijske kulture našega podjetja. Z okoljskim certifikatom ISO 14001, smo se zavezali zmanjševati porabo naravnih virov ter emisij v okolje. Odgovornost do naravnega okolja smo zapisali v politiko kakovosti podjetja, ki pomeni zavezo za trajnostni razvoj podjetja in za zmanjševanje vplivov v okolje.

Politiko uveljavljamo tako, da vseskozi sledimo njenim temeljnim načelom:

  • Prepoznavamo vse vplive na okolje, ki jih povzročamo s svojo dejavnostjo. Okoljske vplive načrtujemo, spremljamo in jih merimo. V primeru odstopanj nemudoma ukrepamo.
  • Sledimo najsodobnejšim smernicam in zahtevam okoljske zakonodaje. Redno izvajamo oceno ustreznosti delovanja našega sistema ravnanja z okoljem glede na veljavno zakonodajo pri čemer upoštevamo priporočila in zahteve lokalne skupnosti.
  • Razvijamo izdelke, ki zmanjšujejo vpliv na okolje. Vpliv izdelka na okolje upoštevamo že v fazi razvoja. Stremimo k čim manjši porabi materiala ter energetsko učinkovitim izdelkom in procesom. Izdelke načrtujemo tako, da jih je po zaključku življenjskega cikla mogoče reciklirati v najvišji možni meri.
  • Z izobraževanjem in komuniciranjem širimo okoljevarstveno zavest na zaposlene in poslovne partnerje. O varovanju okolja, zahtevah in aktivnostih redno seznanjamo zaposlene, dobavitelje, podizvajalce, kupce ter ostalo zainteresirano javnost.

 Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

Hyb d.o.o

Levičnikova cesta 34

8310 Šentjernej

Slovenia

+386 7 3934 800

+386 7 3934 849

info@hyb.si

www.hyb.si

©2022 - Hyb d.o.o