NOVICE in dogodki

 • Hyb na sejmu Sensor + Test 2019

  V času od 25. 6. do 27. 6. 2019 smo razstavljali v Nürnbergu, na sejmu Sensor + Test 2019.

 • Srebrno priznanje GZS za inovacijo za leto 2018

 • Hyb na sejmu Sensor + Test 2018

  V času od 26. 6. do 28. 6. 2018 smo razstavljali v Nürnbergu, na sejmu Sensor + Test 2018.

 • Zlato priznanje za inovacijo za leto 2018

 • Hyb na sejmu Medica & Compamed 2017

   

  Se vidimo zopet prihodnje leto!

 • Bronasto priznanje GZDBK za inovacijo za leto 2017

  6. junija je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine na Otočcu podelila nagrade za inovacije za leto 2017.

  Komisija za ocenjevanje inovacij je Hyb-u, za prijavljeno inovacijo Sistem za odkrivanje puščanja HYB VK 100, podelila bronasto priznanje. Avtorji inovacije so Janez Gramc, Andrej Goršin, Alojz Klobučar, dr. Marko Pavlin in Boštjan Švigelj (Procesi). Priznanja je inovatorjem predal predsednik zbornice Jože Colarič.

 • Hyb na sejmu Sensor + Test 2017

  V času od 30.5. – 1.6.2017 smo razstavljali v Nürnbergu, na sejmu Sensor + Test 2017, v Hali 1, na stojnici 1-141.

   

   

 • Obnovitvena presoja 2016

  V novembru 2016 je skupina presojevalcevs strani priglašenega organa izvedla presojo HYB-a sistema vodenja kakovosti (SVK) ter skladnosti po medicinski direktivi MDD 93/42/EGS. Za standarda ISO 9001 in ISO 14001 je bila re-certifikacijska presoja, za standard ISO 13485 in direktivo MDD 93/42 /EGS, je bila redna kontrolna presoja.

  Presojevalci niso opazili nobenih pomembnih neskladnosti, ki bi lahko vplivale na trenutno veljavne certifikate ali izdajo novih za ISO 9001 in ISO 14001.

   

  HYB-ov sistem vodenja kakovosti je še vedno v skladu z zahtevami standardov ISO 9001/13485/14001.

 • Hyb na sejmu Sensor + Test 2016

  Hyb je med 10. in 12. majem 2016, razstavljal na sejmu Sensor+Test 2016 v Nürnbergu, v hali 1, na stojnici 240.

 • Srebrno priznanje za inovacijo za leto 2015

  V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije 16. 9. 2015 na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. 12 zlatih, 21 srebrnih in 4 bronasta priznanja ter 1 diploma je rezultat nacionalnega finala, v katerem je na regionalni ravni sodelovalo preko 170 inovacij in preko 800 inovatorjev. Hyb je tokrat prejel že drugo srebrno priznanje na nacionalni ravni. V finalnem izboru je poleg Hyba sodelovalo še pet najboljše uvrščenih podjetij iz regije Dolenjska in Bela krajina, in sicer Farma GRS, Krka, Adria Mobil, Razvojni center SiEVA PE NM in TPV.

 • Prejeli priznanje za najboljše inovacije - tokrat ZLATO!

  Tokrat smo za izdelek za zajemanje vzorcev krvi pacientu v času operativnega posega in na intenzivni negi, prejeli zlato priznanje in se uvrstili na nacionalno tekmovanje, ki bo septembra na Brdu pri Kranju. Avtoji inovacije so dr. Uroš Mali, Alojz Simončič in Mario Barta. Priznanja je inovatorjem predal predsednik zbornice Jože Colarič.

 • Hyb na sejmu Sensor + Test 2015

  V času od 19. do 21. maja smo nastopili na tradicionalnem sejmu s področja senzorike v Nürnbergu v Nemčiji.

 • Prejeli srebrno priznanje GZDBK za inovacijo za leto 2013

  5. junija je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine na Otočcu podelila nagrade za inovacije za leto 2013.

  Naši sodelavci so s kakovostnim raziskovalnim delom vnovič prepričali ocenjevalno komisijo in za prijavljeno inovacijo Senzor tlaka na osnovi keramike z nizko temperaturo žganja za uporabo v agresivnih medijih (LTCC senzor) prejeli srebrno priznanje. Avtoji inovacije so dr. Marina Santo Zarnik, Sandi Kocjan ter sodelavci z RC IN.Medica in Inštituta Jožef Stefan

 • Hyb na sejmu Sensor + Test 2014

  Hyb je med 3. in 5. junijem 2014, razstavljal na sejmu Sensor+Test 2014 v Nürnbergu, v hali 12, na stojnici 493.

pROJEKTI

Družba Hyb sodeluje pri izvedbi projekta Kompetenčni center za tovarne prihodnosti, ki se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017-2018.

 

Nosilec in prijavitelj projekta je Steklarna Hrastnik, družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d., družba Hyb pa sodeluje kot eden izmed 18 partnerjev-podjetij, katerih osnovna dejavnost sodi v področje SKD C.26 (proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov).

 

Cilj kompetenčnega centra je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ključnih panožnih profilov oz. delovnih mest, kot so vodja proizvodnje, vzdrževanja, razvojni inženir, proizvodni tehnolog, strojnik, mehatronik, vodja področja kakovosti, inženir robotike in drugi.

 

Namen kompetenčnega centra:

 • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k us-posabljanju;
 • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja ka-drov;
 • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
 • promocija gospodarskih panog in / ali področij uporabe opredeljenih v Slovenski strategiji Pametne Specializacije

 

V družbi Hyb nameravamo v projekt vključiti do 26 zaposlenih, ki bodo v času njegovega izvajanjaopravili najmanj 39 usposabljanj (zunanja usposabljanja, interna usposabljanja v podjetju ter us-posabljanja znotraj kompetenčnega centra). Upravičeni stroški za izvedbo usposabljanj v okviru projekta znašajo 18.940 EUR, sofinanciranje bo znašalo 11.364 EUR (60% upravičenih stroškov).

 

Projekt sofinancirajo:

 • Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti,
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski skladu RS in
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Hyb d.o.o

Levičnikova cesta 34

8310 Šentjernej

Slovenia

+386 7 3934 800

+386 7 3934 849

info@hyb.si

www.hyb.si

©2020 - Hyb d.o.o