Družbena odgovornost

S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA smo se v družbi HYB zavezali, da bomo delovali v skladu z njegovimi načeli, kjer koli smo, pri svojem delu in v svojem življenju. To je splošno pravilo in napotek za izgradnjo odličnih odnosov s strankami in sodelavci. Usmerja nas k odgovornemu in premišljenemu ravnanju. Spoštovanje načel Kodeksa krepi naše delo in prispeva k ustvarjanju dobrega vzdušja med zaposlenimi, poslovnimi partnerji in drugimi partnerji. Vežejo nas vrednote ustvarjalnosti, odgovornosti, gospodarnosti, ambicioznosti, spoštovanja, sodelovanja, skrbi in pripadnosti. Naša zgodovina in tradicija sta nam dala ugled, nekaj, kar je za nas izredno dragoceno. To tradicijo želimo nadaljevati z našo vizijo, stalno rastjo, družbeno odgovornostjo in spoštovanjem etičnih načel. Na ta način uresničujemo tudi svoje poslanstvo trajnostnega razvoja podjetja.

KODEKS RAVNANJA

Hyb d.o.o

Levičnikova cesta 34

8310 Šentjernej

Slovenia

+386 7 3934 800

+386 7 3934 849

info@hyb.si

www.hyb.si

©2022 - Hyb d.o.o