+386 7 3934 800

Digitalna transformacija podjetja HYB

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Projekt je bil izbran v sklopu Javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-ReactEU)«, št. operacije OP20.08253.

Višina sofinanciranja: 69.986,00 €

 

Opis in cilji projekta:

Projekt digitalne transformacije predstavlja celovito prenovo poslovnih procesov v podjetju in temelji na akcijskem načrtu, v katerem so predstavljene aktivnosti, ki se izvajajo od oktobra 2020 do septembra 2022.

 

Povzetek ciljev projekta glede na opredeljena ključna področja:

  • Izkušnja kupca: hitrejša komunikacija s kupci od naročila do dobave, zmanjšanje papirnega poslovanja, urejeno upravljanje odnosov s kupci z uvedbo novih in izboljšanih digitalnih orodij
  • Podatkovna strategija: vzpostavitev baze podatkov, ki bo služila za sprejemanje poslovnih odločitev s koriščenjem podpore umetne inteligence
  • Procesi in digitalne rešitve: digitalizacija vseh poslovnih procesov z uvedbo novega ERP sistema, ki bo izboljšala učinkovitost procesov in jih medsebojno povezala
  • Strategija razvoja digitalnih kadrov: dvig digitalnih kompetenc za pripravo potreb in analiz ERP sistema, za uporabo novo razvitih digitalnih orodij, SQL baze in kibernetske varnosti

 

Obdobje izvajanja projekta:

 1.10.2020 – 30.9.2022

We use cookies on this website to ensure the proper functioning of the website, to analyse our traffic and for advertising purposes.